Inwentarz Obsessive-Compulsive Inventory – Revised (OCI-R) pomaga ocenić, czy dotyczą Cię zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (z ang. obsessive-compulsive disorder, w skrócie OCD) zwane również nerwicą natręctw.

Poniższe stwierdzenia przedstawiają sytuacje, z którymi ludzie stykają się w swoim codziennym życiu. Każdej sytuacji przyporządkuj numer opisujący to, jak bardzo opisane w danym punkcie doświadczenie Cię niepokoiło lub martwiło w ostatnim miesiącu zgodnie z kluczem:

0-wcale; 1-trochę; 2-średnio; 3-często; 4-bardzo często 

1.Nie wyrzucam na śmietnik wielu niepotrzebnych przedmiotów mimo, że ich obecność później mi przeszkadza. 

2.Sprawdzam rzeczy dużo częściej niż potrzeba.

3.Niepokoję się, jeśli przedmioty nie są należycie ułożone.

4.Czuję się zmuszony/a do liczenia w myślach, gdy robię różne rzeczy.

5.Jeśli wiem, że jakiś przedmiot został dotknięty przez inną nieznajomą lub znajomą osobę, to mam problem z jego dotknęciem.

6.Mam kłopot z kontrolowaniem moich myśli.

7.Mam myśli, których nie chcę mieć.

8.Po wyjściu z domu upewniam się, czy są zamknięte drzwi, okna, szuflady itd. 

9. Niepokoję się, jeśli inni zmieniają sposób, w jaki ułożyłem/am rzeczy.

10.Czuję się zmuszony/a powtarzać pewne liczby.

11.Czasami muszę się umyć, bo czuję się zanieczyszczony/a.

12.Czuję się zaniepokojony/a moimi nieprzyjemnymi myślami, które przychodzą mi do głowy wbrew mojej woli.

13.Unikam wyrzucania rzeczy, ponieważ obawiam się, że mogę potrzebować ich później.

14.Wielokrotnie sprawdzam gaz, kran i światło po ich zakręceniu / wyłączeniu.

15.Potrzebuję, by moje myśli były w należytym porządku.

16.Czuję, że niektóre liczby są dobre, a inne złe.

17.Myję ręce dużo częściej, niż potrzeba.

18.Regularnie mam „obrzydliwe” myśli i problem z tym, by się od nich uwolnić.,

Następnie dodaj do siebie punkty za udzielone odpowiedzi zgodnie z przypisanymi im liczbami (0-4). 

Wyniki w poszczególnych przedziałach punktowych mogą wskazywać na:

0–20 punktów – wyniki nie wskazują na obecność zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

21–72 punktów – wyniki sugerują możliwe zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 

Samo wypełnienie kwestionariusza nie jest wystarczające do diagnozy OCD. Wyniki wyższe niż 21 punktów mogą jednak oznaczać, że natrętne myśli i kompulsywnie wykonywane czynności są nasilone. Jeśli czujesz, że OCD może Cię dotyczyć i negatywnie wpływać na Twoje życie, warto zgłosić się do specjalistów, aby omówić z nimi swoją sytuację i uzyskać wsparcie.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest podejściem o potwierdzonej skuteczności w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Brytyjski Instytut NICE (National Institute of Clinical Excellence) wydający oparte na aktualnych badaniach naukowych wytyczne dla służby zdrowia rekomenduje CBT pacjentom zmagającym się z OCD. Więcej na temat rekomendacji NICE można przeczytać tutaj. 

Jeśli sam/a zmagasz się z objawami mogącymi wskazywać na ten problem, umów się na konsultację i dowiedz się, jak CBT może Ci pomóc: