Masz pytania dotyczące psychoterapii?
Znajdź odpowiedź poniżej lub napisz do nas:

  • Home
  • Ważne pytania na temat psychoterapii

Ważne pytania i odpowiedzi na temat psychoterapii:

Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie wstępnej rozmowy na temat potrzeb klienta / klientki, przeżywanych trudności oraz oceny, jakie wsparcie będzie dla niego / niej najbardziej odpowiednie. Przedstawione zostają również ramowe zasady terapii.

Na tym etapie konsultacja do niczego nie zobowiązuje. Po 1-3 wstępnych konsultacjach ustalony zostaje kontrakt terapeutyczny określający obszar, nad jakim będzie pracować klient i terapeuta, jak również kwestie częstotliwości sesji, nieobecności, kwestię zakończenia terapii itp. Po zawarciu kontraktu rezerwujemy stałą godzinę cotygodniowych spotkań. 

Ludzie często zgłaszają się po pomoc terapeutyczną za późno. Najlepszy moment to taki, kiedy widzimy u siebie potrzebę  wsparcia, mamy pewien poziom motywacji do pracy nad sobą i przestrzeń do zaangażowania się w proces terapii. Ważna jest możliwość regularnego uczęszczania na sesje terapeutyczne, które standardowo odbywają się raz w tygodniu. 

Jeśli cokolwiek zagraża naszemu bezpieczeństwu, np. mamy nasilające się myśli o odebraniu sobie życia lub jesteśmy ofiarą przemocy należy w pierwszej kolejności udać się do instytucji i organizacji udzielających wsparcia w tym zakresie takich jak lokalne Ośrodki Interwencji Kryzysowej, telefony zaufania, numery alarmowe (112 – generalny numer alarmowy, 997 – policja, 999-ratownictwo medyczne), izba przyjęć szpitali psychiatrycznych lub Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

Podobne myśli pojawiają się u wielu klientów zgłaszających się konsultację z psychoterapeutą.

W dzisiejszych czasach jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby dbania o swoje zdrowie psychiczne, ale nadal często słyszymy o „wzięciu się w garść” jako recepcie na nasze problemy. Przede wszystkim warto zastanowić się, na ile ten sposób myślenia o swoich emocjach i trudnościach faktycznie pomaga nam lepiej się czuć i radzić sobie z trudnościami.  

Psychoterapia oferuje unikalną możliwość zrozumienia i przezwyciężenia swoich trudności w oparciu o metody o potwierdzonej skuteczności. Jeśli myśl jej podjęciu się pojawia, a my mamy trudności ze zrealizowaniem recepty na „wzięcie się w garść” to warto zgłosić się na niezobowiązującą konsultację, aby porozmawiać ze specjalistą o tym, czy ta droga jest dla nas odpowiednia.

Jeśli czujemy, że taka informacja od naszych bliskich wynika z autentycznej troski o nasze dobro warto zastanowić się nad tym, co mówią. Jednocześnie ponieważ terapia opiera się na naszym zaangażowaniu, niezbędna jest indywidualna motywacja do jej podjęcia.

Konsultacja z psychologiem / psychoterapeutą może pomóc w zastanowieniu się, na ile sami identyfikujemy u siebie potrzeby i cele do pracy w terapii.

Taka decyzja to zawsze indywidualna sprawa, ale fakt bycia wcześniej w terapii nie oznacza, że ponowne skorzystanie z takiej formy pomocy nie będzie skuteczne. Ukończenie terapii w danym momencie życia nie jest gwarancją, że już nigdy nie pojawi się potrzeba ponownego skorzystania z niej. Jednocześnie nie oznacza również, że kolejna terapia nie będzie dla nas pomocna.

Czasami nasze dawne trudności mogą odezwać się ponownie lub nasze sposoby radzenia sobie okazują się niewystarczające w nowych okolicznościach. Może nas też dotyczyć sytuacja, w której poprzednia terapia była ważną i wartościową częścią naszej drogi ku poprawie, ale wymagamy dalszego wsparcia. Możliwe również, że poprzednia terapia z jakiegoś powodu nie sprawdziła się w tamtym momencie.

Nasze życie dynamicznie się zmienia, stawiając przed nami kolejne wyzwania, dlatego nie ma tak naprawdę nic dziwnego w tym, że może znów pojawić się u nas potrzeba pomocy terapeutycznej. Praca nad sobą jest ciągłym procesem.

Jeśli rozważamy podjęcie terapii po raz kolejny pomocne może być umówienie się na niezobowiązującą konsultację, aby się nad tym zastanowić.

Badania potwierdzają skuteczność psychoterapii online,  więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Tak, są poufne. Wyjątkiem są kwestie zagrożenia zdrowia i życia klientów lub osób trzecich, wówczas priorytetem staje się zapewnienie bezpieczeństwa.

Aby zapewnić bezpieczną i skuteczną psychoterapię terapeuci są ponadto zobowiązani do korzystania z superwizji, co oznacza konsultowanie swojej pracy z doświadczonym psychoterapeutą- superwizorem / grupą superwizyjną. Ich również obowiązuje tajemnica zawodowa i przestrzeganie zasad etyki, a podczas superwizji zwyczajowo nie podaje się danych osobowych klientów. 

Nie, psycholog nie ma takich uprawnień. Receptę na leki lub zwolnienie może wystawić jedynie lekarz / psychiatra.

Tak, należy poinformować nas mailowo o takiej potrzebie przy uiszczaniu płatności za sesję.

Tak, jeśli nastąpi to z min. 48-godzinnym wyprzedzeniem płatność zostanie zwrócona. Po upłynięciu tego terminu należność nie jest zwracana.

Po rozpoczęciu regularnej terapii klient/klientka w każdej chwili ma prawo do podjęcia decyzji o jej zakończeniu, jednak ważne jest, aby omówić tą decyzję ze swoim terapeutą. Dzieje się to w trakcie ostatniego spotkania podsumowującego, po którym terapia się zakończy.

Warto pamiętać, że w terapii kontaktujemy się z tym, co dla nas trudne lub niekomfortowe, aby móc przepracować związane z tym emocje. Ponieważ dotykamy wówczas  trudnych tematów, właśnie wtedy mogą pojawić się myśli o chęci zakończenia terapii. Jest to również powodem, dla którego warto podjąć otwartą rozmowę z terapeutą przed przerwaniem terapii. Jednocześnie decyzja o jej kontynuacji zawsze należy do klienta.

Gotowy/a na krok w kierunku lepszego samopoczucia? <br>Umów się na konsultację:

Masz inne pytania lub wątpliwości? <br>Skontaktuj się z nami, aby poznać odpowiedź: