Inwentarz Lęku o Zdrowie (Short Health Anxiety Inventory – SHAI)  pomaga sprawdzić nasilenie Twojego lęku o zdrowie tradycyjnie nazywanego hipochondrią. 

Każda z poniższych pozycji składa się z czterech stwierdzeń. Proszę przeczytać dokładnie każde z nich, a następnie wybrać stwierdzenie, które najlepiej opisuje Twoje uczucia w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wyboru proszę dokonaj przez zakreślenie odpowiedniej litery.

Część I:

1.
a) Nie martwię się o moje zdrowie.  
b) Od czasu do czasu martwię się o moje zdrowie.  
c) Poświęcam dużo mojego czasu na martwienie się o moje zdrowie.  
d) Poświęcam większość mojego czasu na martwienie się o moje zdrowie.

2.
a) Odczuwam dolegliwości bólowe rzadziej, niż inne osoby w moim wieku.  
b) Odczuwam dolegliwości bólowe tak samo często, jak inne osoby w moim wieku.  
c) Odczuwam dolegliwości bólowe częściej, niż inne osoby w moim wieku.  
d) Odczuwam dolegliwości bólowe przez cały czas.

3.
a) Zwykle nie mam świadomości doznań i zmian zachodzących w moim ciele.  
b) Czasami mam świadomość doznań i zmian zachodzących w moim ciele.  
c) Często mam świadomość doznań i zmian zachodzących w moim ciele.  
d) Stale mam świadomość doznań i zmian zachodzących w moim ciele.

4.
a) Oparcie się myślom o chorobie nigdy nie stanowi dla mnie problemu.  
b) Przez większość czasu potrafię oprzeć się myślom o chorobie.  
c) Staram się oprzeć myślom o chorobie, ale często nie jestem w stanie tego zrobić.  
d) Myśli o chorobie są tak silne, że już nawet nie staram się im oprzeć.

5.
a) Zwykle nie obawiam się, że mam poważną chorobę.  
b) Czasami obawiam się, że mam poważną chorobę.  
c) Często obawiam się że mam poważną chorobę.  
d) Zawsze obawiam się że mam poważną chorobę.

6.
a) Nie mam myśli, w których wyobrażam sobie siebie będącego chorym/będącą chorą.  
b) Od czasu do czasu wyobrażam sobie siebie będącego chorym/będącą chorą.  
c) Często wyobrażam sobie siebie będącego chorym/będącą chorą.
d) Ciągle wyobrażam sobie siebie będącego chorym/będącą chorą.

7.
a) Nie mam żadnych trudności, aby odciągnąć moje myśli od myśli na temat mojego zdrowia.  
b) Czasami mam trudność, aby odciągnąć moje myśli od myśli na temat mojego zdrowia. c) Często mam trudność, aby odciągnąć moje myśli od myśli na temat mojego zdrowia.  
d) Nic nie potrafi odciągnąć moich myśli od myśli na temat mojego zdrowia.

8.
a) Odczuwam długotrwałą ulgę, jeżeli mój lekarz powie mi, że nic mi nie dolega. 
b) Początkowo odczuwam ulgę, jeśli mój lekarz powie mi, że nic mi nie dolega, ale obawy czasami później wracają.  
c) Początkowo odczuwam ulgę jeśli mój lekarz powie mi, że nic mi nie dolega, ale obawy zawsze potem wracają.
d) Nie odczuwam ulgi, jeśli mój lekarz powie mi, że nic mi nie dolega.

9.
a) Jeżeli słyszę o jakiejś chorobie, nigdy nie myślę, że ją mam.  
b) Jeżeli słyszę o jakiejś chorobie, czasem myślę, że ją mam.  
c) Jeżeli słyszę o jakiejś chorobie, często myślę, że ją mam.  
d) Jeżeli słyszę o jakiejś chorobie, zawsze myślę, że ją mam.

10. 
a) Jeśli doświadczam doznań lub zmian zachodzących w moim ciele, rzadko zastanawiam się, co to oznacza.  
b) Jeśli doświadczam doznań lub zmian zachodzących w moim ciele, często zastanawiam się, co to oznacza.  
c) Jeśli doświadczam doznań lub zmian zachodzących w moim ciele, zawsze zastanawiam się, co to oznacza.  
d) Jeśli doświadczam doznań lub zmian zachodzących w moim ciele, muszę wiedzieć, co to oznacza.

11.
a) Czuję, że ryzyko rozwinięcia się u mnie poważnej choroby jest bardzo niskie.  
b) Czuję, że ryzyko rozwinięcia się u mnie poważnej choroby jest dość niskie.  
c) Czuję, że ryzyko rozwinięcia się u mnie poważnej choroby jest umiarkowane.  
d) Czuję, że ryzyko rozwinięcia się u mnie poważnej choroby jest wysokie.

12.
a) Nigdy nie myślę, że mam poważną chorobę.  
b) Czasami myślę, że mam poważną chorobę.  
c) Często myślę, że mam poważną chorobę.  
d) Zawsze myślę, że mam poważną chorobę.

13.
a) Jeśli zauważam niewyjaśnione doznania cielesne, nigdy nie mam trudności, aby myśleć wtedy o innych rzeczach.  
b) Jeśli zauważam niewyjaśnione doznania cielesne, czasami trudno jest mi myśleć o innych rzeczach.  
c) Jeśli zauważam niewyjaśnione doznania cielesne, często trudno jest mi myśleć o innych rzeczach.
d) Jeśli zauważam niewyjaśnione doznania cielesne, zawsze trudno jest mi myśleć o innych rzeczach.

14.
a) Moja rodzina/przyjaciele powiedzieliby, że nie martwię się wystarczająco o moje zdrowie.
b) Moja rodzina/przyjaciele powiedzieliby, że mam normalne nastawienie do mojego zdrowia.  
c) Moja rodzina/przyjaciele powiedzieliby, że za bardzo martwię się o swoje zdrowie.  
d) Moja rodzina/przyjaciele powiedzieliby, że jestem hipochondrykiem/hipochondryczką.

Część II:

Odpowiadając na poniższe pytania pomyśl, co mogłoby się stać, gdybyś miał/a poważną chorobę (np. choroba serca, nowotwór, stwardnienie rozsiane). Oczywiście nie wiemy na pewno, co mogłoby się wtedy wydarzyć, dlatego określ najprawdopodobniejszy rozwój zdarzeń opierając się na tym, co wiesz o sobie oraz na Twojej wiedzy ogólnej dotyczącej poważnych chorób.

15. 
a) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, nadal byłbym/byłabym w stanie w dużym stopniu cieszyć się rzeczami w moim życiu.  
b) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, byłbym/byłabym w stanie tylko trochę cieszyć się rzeczami w moim życiu.  
c) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, byłbym/byłabym prawie zupełnie niezdolny/a cieszyć się rzeczami w moim życiu.  
d) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, byłbym/byłabym całkiem niezdolny/a cieszyć się rzeczami w moim życiu.

16. 
a) Jeśli rozwinęłaby się u mnie poważna choroba, to jest duże prawdopodobieństwo, że współczesna medycyna będzie mnie w stanie wyleczyć.  
b) Jeśli rozwinęłaby się u mnie poważna choroba, to istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo, że współczesna medycyna będzie mnie w stanie wyleczyć.  
c) Jeśli rozwinęłaby się u mnie poważna choroba, to jest małe prawdopodobieństwo, że współczesna medycyna będzie mnie w stanie wyleczyć. 
d) Jeśli rozwinęłaby się u mnie poważna choroba, to wykluczone, że współczesna medycyna będzie mnie w stanie wyleczyć.

17.
a) Poważna choroba zrujnowałaby niektóre aspekty mojego życia.  
b) Poważna choroba zrujnowałaby wiele aspektów mojego życia.  
c) Poważna choroba zrujnowałaby niemal każdy aspekt mojego życia.  
d) Poważna choroba zrujnowałaby każdy aspekt mojego życia.

18. 
a) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, nie czułbym/czułabym, że straciłem/am moją godność.  
b) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, czułbym/czułabym, że straciłem/am trochę mojej godności.  
c) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, czułbym/czułabym, że straciłem/am sporo mojej godności  
d) Jeśli miałbym/miałabym poważną chorobę, czułbym/czułabym, że całkowicie straciłem/am moją godność.

 

Następnie dodaj do siebie punkty za udzielone odpowiedzi zgodnie z przypisanymi im liczbami:

Odpowiedź a) – 0 punktów

Odpowiedź b) – 1 punkt

Odpowiedź c) – 2 punkty

Odpowiedź d) – 3 punkty 

U osób spełniających kryteria diagnostyczne lęku o zdrowie typowy wynik w części pierwszej to 30 punktów lub więcej, a w drugiej 7 punktów lub więcej. Im silniejszy lęk o zdrowie tym wyższy wynik. 

Jeśli czujesz, że obawy o zdrowie są u siebie nasilone w stopniu utrudniającym funkcjonowanie, warto porozmawiać o tym z psychologiem, psychoterapeutą lub lekarzem. Umów się na konsultację, aby porozmawiać o tym, jak wpływa na Ciebie lęk o zdrowie i dowiedzieć się, jak psychoterapia może Ci pomóc.