Kwestionariusz Leibowitz Social Anxiety Scale (LSAS) opracowany przez Michaela R. Leibowitza służy do pomiaru natężenia lęku / fobii społecznej.  

Przeczytaj opisane poniżej sytuacje. Przy każdej z nich odpowiedz na dwa pytania: 

– jak intensywny jest lęk, którego doświadczam w tej sytuacji (0 punktów – brak lęku; 1 punkt – łagodny lęk; 2 punkty – umiarkowany lęk; 3 punkty- silny lęk)?

– jak bardzo jestem skłonny/a unikać tej sytuacji (0 punktów – nigdy; 1 punkt – czasami; 2 punkty – często; 3 punkty – zazwyczaj)? 

1) Dzwonienie lub rozmawianie przez telefon w miejscu publicznym.

2) Angażowanie się w małych grupach np. dyskusja z kilkoma osobami.

3) Jedzenie w miejscu publicznym.

4) Spożywanie napojów z innymi osobami w miejscu publicznym.

5) Rozmawianie z ludźmi będącymi na wyższej pozycji, autorytetami (np. z szefem).

6) Występowanie lub wygłaszanie przemówienia przed publiką.

7) Pójście na imprezę.

8) Pracowanie będąc obserwowanym/ą.

9) Pisanie będąc obserwowanym/ą.

10) Dzwonienie do kogoś, kogo nie znasz zbyt dobrze.

11) Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz zbyt dobrze.

12) Poznawanie lub spotykanie się z obcymi ludźmi.

13) Korzystanie z publicznej toalety.

14) Wchodzenie do pomieszczenia, kiedy inni już są na swoich miejscach.

15) Bycie w centrum uwagi.

16) Zabieranie głosu na spotkaniu.

17) Podejmowanie testu swoich zdolności, umiejętności lub wiedzy.

18) Wyrażanie sprzeciwu lub dezaprobaty wobec kogoś, kogo nie znasz zbyt dobrze.

19) Patrzenie komuś, kogo nie znasz zbyt dobrze prosto w oczy.

20) Przedstawianie raportu / prezentacji grupie osób.

21) Próbowanie poderwania kogoś.

22) Zwracanie towaru do sklepu.

23) Organizowanie imprezy.

24) Odmawianie natrętnemu sprzedawcy.

 

Następnie dodaj do siebie punkty za udzielone odpowiedzi zgodnie z przypisanymi im liczbami (0-3). 

Wyniki w poszczególnych przedziałach punktowych mogą wskazywać na:

0–54 punktów – wyniki sugerują brak fobii społecznej

54–65 punktów – wyniki sugerują fobię społeczną na łagodnym poziomie

66–80 punktów – wyniki sugerują fobię społeczną na umiarkowanym poziomie

81–95 punktów – wyniki sugerują nasiloną fobię społeczną

96 punktów i więcej –  wyniki sugerują bardzo nasiloną fobię społeczną

  •  

Samo wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z diagnozą  potwierdzającą obecność lub nieobecność zaburzenia lękowego. Jeśli jednak wyniki Cię niepokoją lub dostrzegasz negatywny wpływ lęku w sytuacjach społecznych na swoje życie, skontaktuj się ze specjalistą, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Terapia poznawczo-behawioralna jest podejściem rekomendowanym w leczeniu fobii społecznej przez brytyjski Instytut NICE (National Institute of Clinical Excellence) wydający oparte na aktualnych badaniach naukowych wytyczne dla służby zdrowia. Więcej na temat rekomendacji NICE można przeczytać tutaj. 

Umów się na niezobowiązującą konsultację, aby porozmawiać o tym, jak lęk społeczny wpływa na Twoje życie i dowiedzieć się, jak psychoterapia może Ci pomóc.