Skala Rosenberga jest stosowanym od wielu lat narzędziem do pomiaru samooceny. Przeczytaj poniższe stwierdzenia i wybierz odpowiedź najwierniej odpowiadającą Twojemu stosunkowi do każdego z nich zgodnie z kluczem:

Odpowiedź A – zdecydowanie się zgadzam
Odpowiedź B – zgadzam się
Odpowiedź C – nie zgadzam się
Odpowiedź D – zdecydowanie się nie zgadzam 

1. Uważam, że jestem osobą godną uznania, przynajmniej w takim samym
stopniu jak inni ludzie.
2. Jestem przekonany/a, że mam wiele pozytywnych cech.
3. Jestem w stanie robić rzeczy tak dobrze, jak większość innych ludzi.
4. Mam pozytywne nastawienie do siebie.
5. Ogólnie jestem z siebie zadowolony/a.
6. Uważam, że nie mam wielu powodów, by być z siebie dumnym.
7. Ogólnie rzecz biorąc, jestem skłonny/a myśleć, że nie wiedzie mi się.
8. Chciałbym/chciałabym mieć więcej szacunku do siebie.
9. Są chwile, kiedy naprawdę myślę, że jestem bezużyteczny/a.
10. Czasami myślę, że nie jestem dobrą osobą.

Obliczenie wyników:

Za pytania od 1 do 5 przyznaj sobie punkty zgodnie z kluczem:

Odpowiedź A – 4 punkty

Odpowiedź B – 3 punkty

Odpowiedź C – 2 punkty

Odpowiedź D – 1 punkt

Punktacja za pytania od 6 do 10 wygląda następująco:

Odpowiedź A – 1 punkt

Odpowiedź B – 2 punkty

Odpowiedź C – 3 punkty

Odpowiedź D – 4 punkt

Wyniki w przedziale od 30 do 40 punktów sugerują dobrą samoocenę. Uzyskanie 26 do 29 punktów oznacza średni poziom samooceny. Wynik 25 punktów i mniej może sugerować, że nasza samoocena jest niska.

Niska samoocena może negatywnie wpływać na nasze funkcjonowanie w wielu jego aspektach. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

W przypadku obniżonej samooceny warto skonsultować się z terapeutą. Terapia poznawczo-behawioralna oferuje możliwość zrozumienia źródła negatywnych przekonań na swój temat, ich wpływu na nasze emocje, sposób myślenia i zachowanie, a także pozwala aktywnie pracować nad wypracowaniem bardziej pomocnego stosunku do siebie samego.

Jeśli czujesz, że Twoja samoocena jest niska lub niestabilna, a to wpływa na Twoje samopoczucie i funkcjonowanie umów się na konsultację, by zobaczyć, jak CBT może Ci pomóc.