Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT)

„Umysł współczujący to umysł transformujący” - Paul Gilbert

Czym jest Terapia Skoncentrowana na Współczuciu?

Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (ang. Compassion-Focused Therapy – CFT) to podejście rozwinięte przez psychologa Paula Gilberta. Czerpie z terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii ewolucyjnej i rozwojowej, neuronauki i filozofii buddyjskiej.  Według tego modelu korzystamy z trzech różnych systemów wykształconych w procesie ewolucji: ochrony przed zagrożeniem, motywacji do pozyskiwania zasobów i troszczenia się o siebie i innych. 

Nasze trudności są często związane z brakiem równowagi między tymi trzema systemami. Konsekwencją nadaktywności systemu ochrony przed zagrożeniem może być lęk, reakcje ucieczkowe i unikanie sytuacji trudnych. Nasze życie zostaje podporządkowane różnego rodzaju obawom, co utrudnia nam realizowanie swoich celów i podejmowanie ryzyka. Z kolei nadaktywność systemu motywacji do pozyskiwania zasobów może doprowadzić do tego, że oddajemy się wyczerpującej pogoni za kolejną zdobyczą. Skutkiem jest zmęczenie i poczucie ciągłego niespełnienia. 

Zbyt mało aktywny system współczucia prowadzi do nadmiernego, często paraliżującego krytycyzmu wobec siebie, a także innych. Nasilony krytycyzm utrudnia nam funkcjonowanie dolewając przysłowiowej oliwy do ognia w sytuacjach trudnych – problemem jest już nie tylko sama stresująca sytuacja, ale to, w jaki sposób myślimy o sobie w tej sytuacji i jak surowo się oceniamy.

Komu może pomóc rozwijanie współczucia w procesie terapii?

Terapia zorientowana na współczucie uczy, jak traktować siebie tak, jak chcielibyśmy traktować bliską nam osobę, na której nam zależy, a także przestać unikać ważnych dla nas sytuacji, w których pojawia się lęk lub dyskomfort. Dzięki rozwijaniu systemu współczucia zmienia się nasz stosunek do siebie samego i do naszego otoczenia.  

Terapia Skoncentrowana na Współczuciu może być pomocna szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy wobec siebie bardzo samokrytyczni, czujemy się w jakiś sposób wadliwi lub mamy tendencję do silnego obwiniania się za swoje trudności. Pomaga nam przełamać te negatywne wzorce i spojrzeć na siebie z życzliwszej perspektywy, co z kolei pozwala nam się rozwijać i podejmować nowe wyzwania. 

Więcej na temat CFT można przeczytać w książce Paula Gilberta p.t. „Uważne Współczucie”

Zalety rozwijania systemu współczucia:

Poznaj inne nurty, na których oparta jest terapia w naszym gabinecie: