Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

„Ludzi niepokoją nie rzeczy, ale poglądy, które mają na ich temat” - Albert Ellis

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive-Behavioral Therapy – CBT) powstała w latach sześćdziesiątych. Za jej założycieli uznaje się Aarona T. Becka i Alberta Ellisa. Nazwa odwołuje się do znaczenia, jakie ten model terapeutyczny przypisuje „poznaniu” (ang. cognition), czyli sposobowi myślenia i postrzegania rzeczywistości oraz zachowaniu (ang. behaviour). Często nasz sposób myślenia o sobie, innych i otaczającym nas świecie może przyczyniać się do trwania przeżywanych trudności. 

Nasze reakcje i zachowania (np. unikanie sytuacji trudnych, zamartwianie czy wycofywanie się) również mogą na dłuższą metę skutkować pogłębieniem problemu i w rezultacie gorszym samopoczuciem. Zadaniem klienta i terapeuty jest zrozumienie, jak ten pierwszy myśli i reaguje, kiedy pojawiają się trudne sytuacje i negatywne emocje. Następnie na tej podstawie podjęta zostaje praca nad zmianą wzorców wzmacniających nasze problemy.

Terapeuta CBT wraz z klientem szuka źródeł obecnych trudności w przeszłych doświadczeniach i zbudowanych na ich podstawie wzorcach myślenia i reagowania badając je w kontekście tego, jak „tu i teraz” wpływają na nasze reakcje, emocje i sposób myślenia. Terapeuta i klient występują tu w roli partnerów wspólnie identyfikujących te wzorce i rozwiązujących problemy.

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna w praktyce?

Podejście poznawczo-behawioralne cechuje potwierdzona latami badań skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń, m.in. lękowych, nastroju, niskiej samooceny, zespołu stresu pourazowego, problemów ze snem i nadmiernego perfekcjonizmu. Terapeuta i klient wspólnie pogłębiają rozumienie źródła mechanizmów przyczyniających się do trudności emocjonalnych i odkrywają związki między emocjami, myślami i zachowaniami, które pojawiają się w różnych sytuacjach. 

W trakcie terapii klient oprócz uczestniczenia w spotkaniach wykonuje również między sesjami zadania zaplanowane razem z terapeutą. Proces ten jest szansą na eksperymentowanie z nowymi sposobami reagowania na różne sytuacje i myślenia o nich, a także utrwalenie nowych sposobów patrzenia na swoje emocje i trudności w codziennym życiu. Dzięki temu pod koniec terapii klient zdobywa doświadczenie umożliwiające samodzielne kontynuowanie pracy nad sobą poza gabinetem. 

Więcej o terapii poznawczo-behawioralnej można dowiedzieć się z książki Judith S. Beck „Terapia poznawczo-behawioralna” oraz publikacji Dennis Greenberger i Christine A. Padesky „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”. 

Zalety terapii poznawczo-behawioralnej:

Poznaj inne nurty, na których oparta jest terapia w naszym gabinecie: