Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

„Prawdziwy sukces to życie odzwierciedlające to, co dla nas ważne” - Russ Harris

Terapia ACT: co to jest?

Terapia ACT jest jedną z młodszych sióstr z rodziny terapii poznawczo-behawioralnych. Skrót „ACT” – po angielsku „działaj” – jest nieprzypadkowy. Podejście to skupia się na budowaniu naszego zaangażowania w działania zgodne z naszymi wartościami, co często umyka nam w codziennym życiu. Eksploruje bariery do zgodnego z wartościami życia, np. dążenie do nadmiernego kontrolowania naszego doświadczenia, podejmowanie prób ucieczki od cierpienia i unikanie różnego rodzaju doświadczeń, które budzą w nas trudne emocje. To wszystko pochłania naszą energię i jest przeszkodą na drodze do rozwoju.

Przykładowo, nie czujemy się swobodnie w kontaktach z ludźmi i zaczynamy ich unikać, aby nie przeżywać nieprzyjemnych emocji. Jednocześnie związki z innymi są dla nas ważne. Unikając trudnych emocji nie dajemy sobie szansy na budowanie relacji. Im bardziej stronimy od innych ludzi tym mniej mamy okazji do rozwijania swoich umiejętności społecznych. Tego typu zachowania są w ACT określanie mianem unikania doświadczenia, które prowadzi do błędnego koła. Budowanie elastyczności psychologicznej, otwarcie się na rzeczywistość, spojrzenie na swoje myśli z dystansu i rozwijanie umiejętności bycia „tu i teraz” to kluczowe elementy terapii ACT.

Na czym polega terapia oparta na podejściu ACT?

ACT jest terapią pozwalającą na zrozumienie barier utrudniających nam świadome, zgodne z tym, co dla nas ważne życie. Unikalne spojrzenie terapii ACT na emocje, myśli i działania polega na włączeniu kluczowych dla każdego człowieka wartości w proces terapeutyczny.  W procesie zmiany kierujemy się tym, co dla nas najważniejsze. Przestajemy unikać emocji, które utrudniają nam podążanie w kierunku zgodnym z naszymi wartościami.  W terapii uczymy się kontaktować się z trudnymi uczuciami, budować uważność i być tu i teraz” wyzwalając się z pułapek myślowych. 

ACT pomaga akceptować swoje emocje, spoglądać inaczej na swoje myśli i podejmować działania, które zbliżają nas do pełniejszego życia. 

Książka Russa Harrisa pod tytułem „Pułapka szczęścia”  to świetna lektura dla zainteresowanych lepszym poznaniem terapii ACT.

Jakie zalety ma terapia czerpiąca z podejścia ACT?

Poznaj inne nurty, na których oparta jest terapia w naszym gabinecie: