Magdalena S

Magdalena S

Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z doświadczeniem trenerskim.

Prowadzę szkolenia z zakresu świadczenia pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, warsztaty psychologiczne i webinary psychoedukacyjne.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat CTPB nr 37). Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie – ukończyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (zorganizowane przez CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz szkołę terapii schematu. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach z interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz świadczenia pomocy psychologicznej przez Internet. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz International Society of Schema Therapy. Poza pracą terapeutyczną zajmuję się pisaniem tekstów o charakterze psychoedukacyjnym, prowadzeniem szkoleń i warsztatów oraz dydaktyką akademicką.

Edukacja:
Doświadczenie:
 • Gabinet psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu, psychoterapeuta, właściciel
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna, nauczyciel akademicki, pełnomocnik uczelni ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • NZOZ AGMED, psychoterapeuta 
 • Stowarzyszenie Intro, Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, psycholog, psychoterapeuta
 • Usługi Psychologiczne Balance, psycholog, psychoterapeuta
 • Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”, psycholog, psychoterapeuta
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach, Oddział leczenia zaburzeń afektywnych i lękowych, psycholog

 

 • •Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (prowadzenie krótko i długoterminowej psychoterapii (własna działalność gospodarcza)
 • •Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla pacjentów zmagających się z zaburzeniami lękowymi i depresją, prowadzenie krótkoterminowej terapii grupowej w modelu CBT dla pacjentów z depresją, superwizja pierwszego kontaktu w sytuacjach kryzysowych dla reszty zespołu terapeutycznego i pacjentów, superwizja kliniczna studentów kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej) w Narodowej Służbie Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii 
 • • Terapeutka multisystemowa pracująca z rodzinami dotkniętymi problemem zachowań antyspołecznych u dzieci i młodzieży Wielkiej Brytanii
 • •Psycholog i trener w różnorodnych projektach aktywizacji dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie poradnictwa psychologicznego i  warsztatów umiejętności społecznych, kreatywności i aktywizacji zawodowej dla dorosłych)
 • •Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy
 • •Psycholog  i wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Prokocimiu
 • •Interwent w telefonie zaufania MOPS Kraków
 • •Wolontariat w organizacji pozarządowej AFAEPS zajmującej się pomocą osobom dotkniętym chorobami psychicznymi w Hiszpanii